Dags att utveckla medarbetarrollen i er verksamhet ? 

Du som tillhör ledningen eller chef/ HR funderar säkert kring hur ni på bästa sätt kan utveckla ett professionellt medarbetarskap i ert företag/ organisation. Rollen som medarbetare är utsatt för stora, omvälvande förändringar. 

Vi har gjort en e-kurs på temat att vara en professionell medarbetare. Vi vill sätta fokus på vad det innebär att vara medarbetare i komplexa verksamheter. Detta i en tid där det ställs höga krav på att förstå sin roll, eget ansvarstagande, att leda sig själv, att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen, systemen och mycket mer. 

Vi vänder oss i presentationen ovan till dig som har ansvar för medarbetare - du som är chef/ tillhör ledningen eller HR - med en kort introduktion av e-kursen. Mer information om kursens innehåll finner du i kurspresentationen via länken.

Vi vill ge medarbetare ledarutveckling

Kjell Lindström och Niklas Lundblad har båda över 30 års erfarenhet av ledarutveckling. De har noterat att komplexitet, flexibilitet och förändringar gör att medarbetarrollen alltmer närmar sig chefsrollen i många avseenden. Däremot är det sällan som man erbjuder medarbetare chefsutbildning. Troligen kan dock en sådan medarbetarutbildning ge större effekter för verksamheten än att skicka chefen på ”ytterligare en kurs”. 

Vi vill råda bot på den här bristen på utbildningar genom att leverera en högklassig och bred e-kurs på temat "Att vara en professionell medarbetare". 

Vi har tagit det bästa från våra ledarutbildningar och satt ihop en högintressant e- kurs med fokus på medarbetarroll, komplex organisation och värdegrund. Kursen består av tre lektionspass och arbetsmaterial att arbeta med mellan passen. Inalles innehåller e-kursen ca 5 timmars arbete. 

Inför kursen skickade vi ut en enkät i våra nätverk med ett 25-tal frågor kring medarbetarskap. Det var viktigt för oss att veta mer om hur det arbetas med frågan i våra stora företag och organisationer. Vi fick nästan 300 svar. Anmärkningsvärt var det stora behovet av medarbetares roll- och värdegrundsförståelse i komplexa organisationer. Och mycket annat intressant finns att läsa. När du lämnar e-postadress här skickar vi enkätrapporten till dig.

Lämna din e-postadress så skickar vi rapporten från enkäten med mycket matnyttigt att läsa för dig som jobbar med frågorna (292 svarande, huvudsakligen i kategorierna chefer och HR).

Länken tar dig vidare till e-kursen för medarbetare där vi berättar mer om innehåll och arbetsformer. 

Varmt välkommen!

OBS! Du kommer strax få ett mail med texten: "Intresserade av medarbetarskolans baskurs. Please confirm your subscription by clicking the link below:". 

Klicka på länken så kommer mailet med rapporten till dig!  

Du är självklart välkommen att kontakta oss direkt för mer info!  

Niklas Lundblad LoL & Kjell Lindström, noden ab

ring 070-540 32 39 ‬ ring 070-569 50 80  Niklas Lundblad är i grunden beteendevetare/pedagog med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Efter 14 år vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) i Uppsala fortsatte han till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som chef för Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap. Idag arbetar Niklas i det egna företaget Lundblad organisation och ledarskap, LoL.  

Niklas är verksam som konsult, föreläsare och kurs/programledare. Han leder bl. a. ledarutvecklingsprogram vid Örebro universitet och det kvalificerade utvecklingsprogrammet Högre chefer i staten (HCIS). Niklas är också författare till böcker som "Fönster mot framtiden", "Spanarna på Future Street" och "Organisationer söker sin omvärld".

Kjell Lindström har sin bakgrund som forskare och lärare i organisationsteori vid Uppsala universitet. Kjell är verksam som trendspanare, konsult, författare och föreläser bl a på Handelshögskolans Executive-program.  

Kjell ger ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender” sedan 2005 och har bl a skrivit böckerna Bortom tankefällan, Äkta organisation och Den nakna ledningsgruppen. Han tilldelades 2013 ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR.  

Dela gärna till kollegor, arbetskamrater och andra i ditt nätverk. Tillsammans gör vi svenskt arbetsliv klokare!